>>>บีไอจี และ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม

บีไอจี และ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม

2020-08-31T18:14:45+07:00
ฺBIGWHA Joint Venture Signing Agreement

บีไอจี และดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ผนึกกำลังร่วมจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้สัญญาร่วมทุนเพื่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซอุตสาหกรรมและระบบท่อส่งก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) เป็นแห่งแรก เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ไนโตรเจน พร้อมมีแผนขยายบริการไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของดับบลิวเอชเอในประเทศไทยในระยะยาว

กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2563 — บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ลงนามในสัญญาร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG WHA Industrial Gas Co., Ltd.)บาคาร่า โดยบีไอจีจะเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 และดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จะถือหุ้นร้อยละ 49

บาคาร่าในระยะแรก บริษัทร่วมทุนจะสร้างโรงผลิตก๊าซอุตสาหกรรมและระบบท่อส่งก๊าซ เพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้ไนโตรเจนในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ซึ่งเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2565 พร้อมเตรียมวางแผนขยายการผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน และอื่น ๆ อีกในอนาคต อีกทั้งวางแผนขยายการให้บริการไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของดับบลิวเอชเอทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

บาคาร่า“เรามีความยินดีที่ได้ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมทุนนี้กับดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้เราสามารถมอบบริการที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มให้บริการภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) เป็นแห่งแรก และจะขยายการให้บริการไปยังนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ด 1 (ESIE 1) และนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของดับบลิวเอชเอต่อไป โดยนวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมผ่านระบบเครือข่ายท่อส่งก๊าซซึ่งควบคุมด้วยระบบดิจิทัลจะสามารถช่วยเพิ่มความไว้วางใจในการส่งก๊าซอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งก๊าซทางรถบรรทุก เราเชื่อมั่นว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีก๊าซอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัลของบีไอจีจะช่วยผลักดันการเติบโตของโครงการอีอีซีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด กล่าว

“การร่วมทุนกับบีไอจี สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทในการเป็น “Smart Eco Industrial Estates” และ กลยุทธ์ในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา” มร.เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว “ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์และบีไอจีต่างให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ พร้อมพัฒนาบริการเดิมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ การร่วมทุนนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการนำสิ่งที่มีอยู่มาพัฒนาการจัดหาและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมของเรา” มร.นาร์โดน กล่าวสรุป

ก๊าซอุตสาหกรรมถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมผลิตอาหาร รวมถึงก๊าซเพื่อการแพทย์ เป็นต้น

 

เกี่ยวกับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
บาคาร่าบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ก่อตั้งขี้นในปีพ.ศ. 2530 โดยการร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้นชาวไทย นำโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และแอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ (Air Products and Chemicals, Inc.) ผู้นำด้านก๊าซอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ยาวกว่า 80 ปี ด้วยสำนักงานสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก

บาคาร่าบีไอจีในฐานะผู้ให้บริการก๊าซอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ทันต่อความต้องการ ทั้งการติดตั้งสถานี เพื่อจ่ายก๊าซเข้าในระบบการผลิตของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล มีผลิตภัณฑ์ก๊าซที่ให้บริการครอบคลุมหลายชนิด อาทิ ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน ฮีเลียม คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซชนิดพิเศษ และก๊าซผสม รวมทั้งงานออกแบบทางวิศวกรรมและงานบริการด้านวิศวกรรม

เว็บไซต์: spiffycharts.com

 

เกี่ยวกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บาคาร่าบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย

บาคาร่าในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมคุณภาพระดับโลก ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ มีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ได้แก่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงบริการอุตสาหกรรมต่างๆ ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 11+ แห่ง (10 แห่งในประเทศไทยและ 1 แห่งในประเทศเวียดนาม)

บาคาร่าดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังประกอบธุรกิจในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์ สาธารณูปโภคและไฟฟ้าและดิจิทัลให้บริการกับลูกค้า

เว็บไซต์: ,


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ