>>คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการและผู้บริหาร2020-10-28T11:45:07+07:00

คณะกรรมการ

ดร. โชคชัย อักษรนันท์
บาคาร่า ประธานกรรมการ

ดร. พิชิต นิธิวาสิน
กรรมการ

นายสุวิช สุวรุจิพร
กรรมการ

นายพิชัย นิธิวาสิน
กรรมการ

นายเซโฟล่า กาเซมี่
กรรมการ

นายวิลเบอร์ ไว-บอง ม๊อก
กรรมการ

นายซอ ชุน เซียง
กรรมการ

นายเทพ วงษ์วานิช
กรรมการ

นายบวร วงศ์สินอุดม
กรรมการ

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ

นายแฮรีส ฟารุกกิ
กรรมการ

นายฮอง ก็อก เมง
กรรมการ

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
บาคาร่า กรรมการผู้จัดการ

นายชัยวัฒน์ นิยมการ
ที่ปรึกษาอาวุโส

นายอมร จึงสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโส

นายชนะ ตันติวศินชัย
ฝ่ายบริหารวิศวกรรมโครงการ

นายอนุพงษ์ เครือสุวรรณเวส
บาคาร่า ฝ่ายบริหารพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

นายมีชัย อมรรัตนบงกช
บาคาร่า ฝ่ายบริหารพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

นายยอดชัย ไชยทัพ
บาคาร่า ฝ่ายบริหารปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

นายฤทธิเดช แวดล้อม
Technical Solutions and Analytics Director

นางอรลา เจริญลาภ
บาคาร่า ฝ่ายบริหารบัญชี การเงินและบริหารสำนักงาน

นางสาวณัฐกร จิระพรพาณิชย์
บาคาร่า ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ