>>ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา2019-07-15T10:37:09+07:00

ร่วมงานกับบีไอจี

ที่บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี เราออกแบบงานและให้โอกาสในการทำงานเป็นทีม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความยุติธรรม รวมทั้งการให้อำนาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน เราสนับสนุนความก้าวหน้าและจ่ายค่าตอบแทนกับความสำเร็จที่ดีเยี่ยมแก่พนักงานทุกคน ทั้งในแง่ของการทำงานร่วมกันเป็นทีมและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน

บีไอจี ให้โอกาสที่ดียิ่งแก่พนักงานซึ่งมีความสามารถสูงในการเริ่มอาชีพการงานแล ะเติบโตร่วมไปกับองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรมหรือคุณค่าหลักขององค์กร ที่เรียกว่า “CARE” ซึ่งประกอบด้วย Can-do attitude หรือ ทัศนคติ “ทุกอย่างเป็นไปได้”; Ambitious Goal หรือ ตั้งเป้าให้ไกลและไปให้ถึง; Respect Diversity หรือ ยอมรับในความต่าง; และ Environment of safe- to- say หรือ บรรยากาศการทำงานที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

Can-do attitudeบาคาร่า (ทัศนคติ “ทุกอย่างเป็นไปได้”) สื่อสารและสนับสนุนวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท ยอมรับความผิดพลาดในผลลัพธ์ กำหนดลำดับความสำคัญโดยดูจากเป้าหมายของหน่วยงาน มีการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

Ambitious goal (ตั้งเป้าให้ไกลและไปให้ถึง) เปิดใจรับวิธีการใหม่และความคิดใหม่ๆ ให้โอกาสในการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ

Respect Diversity (ยอมรับในความต่าง) เคารพผู้อื่นและค่านิยมที่หลากหลาย เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค้นหาและพิจารณาปัจจัยที่ทำให้คนมีมุมมอง ความสนใจ และค่านิยมที่แตกต่าง

Environment of safe-to-say (บรรยากาศการทำงานที่สามารถแสดงความคิดห็นได้อย่างเต็มที่) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับบนระดับล่างและข้ามหน่วยงาน พร้อมที่จะรับฟังผู้อื่น และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น

หากคุณเชื่อในศักยภาพของตนเอง และกำลังมองหางานที่ท้าทายเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างมืออาชีพ ที่บีไอจีมีโอกาสมากมายไม่จำกัดรอคุณอยู่

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ