ออกซิเจนทางการแพทย์ตัวช่วยในวิกฤติ COVID-19

8 พฤษภาคม 2563

เป็นที่ทราบกันดีว่า COVID-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศยกระดับให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกในขณะนี้ รัฐบาลทั่วโลกต่างเร่งมือและหาหนทางในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ในประเทศของตัวเอง รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการกักตัวเองอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันเพื่อสังเกตอาการหากพบว่ามีอาการเข้าข่ายเป็นผู้สุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ยังแนะนำให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่สาธาณะ

บาคาร่าจากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ทำให้ความต้องการด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้น หลายภาคส่วนจึงระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้สามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ก็ถือเป็นกำลังหลักสำคัญที่จะต่อสู้กับโรคร้ายและช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ความพร้อมของเครื่องมือแพทย์เป็นอีกตัวช่วยเพื่อรองรับในการบริบาลผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีนั่นเอง

บาคาร่าออกซิเจนทางการแพทย์ถือเป็นหัวใจหลักในกระบวนการรักษาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อทางปอดและอยู่ในขั้นวิกฤติ เนื่องจากออกซิเจนมีส่วนสำคัญช่วยในการฟื้นฟู และคืนสภาพระบบทางเดินหายใจกลับมาสู่ภาวะปกติ โดยทั่วไปแล้วออกซิเจนจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ลดแรงดันของท่อก๊าซและชุดช่วยหายใจ ซึ่งการนำออกซิเจนทางการแพทย์ที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วยต้องมีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.0% และเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำ

เพราะเข้าใจถึงความท้าทายของการเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ บีไอจีจึงพร้อมให้บริการออกซิเจนความบริสุทธิ์สูงและก๊าซพิเศษทางการแพทย์อื่น ๆบาคาร่า ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริการที่ครบวงจรและการให้คำปรึกษาที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทุ่มเทเวลาในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่

บาคาร่าทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางการแพทย์ของบีไอจีครอบคลุมตั้งแต่ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ที่ผลิตจากโรงแยกอากาศมาตรฐานระดับโลกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากแอร์โปรดักส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริการจัดส่งทางรถบรรทุกก๊าซเพื่อไปเติมยังถังเก็บที่โรงพยาบาล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ออกซิเจนทางการแพทย์ในรูปแบบการอัดก๊าซในท่อก๊าซความดันสูงอีกด้วย


Tags: COVID-19  การแพทย์  ออกซิเจน 
Share: