>>>ปตท. – บีไอจี ร่วมมือกันใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งจาก LNG ในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม

ปตท. – บีไอจี ร่วมมือกันใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งจาก LNG ในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม

2019-07-12T03:04:03+07:00

โรงแยกอากาศแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเอาพลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากแอลเอ็นจี (LNG) มาใช้ในกระบวนการแยกอากาศ ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนาและใช้จริงมาแล้วทั่วโลก
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี (BIG) ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการ Air Separation Unit หรือ หน่วยแยกอากาศ โดยใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี (LNG) ในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน เพื่อรองรับความต้องการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่จะยังคงขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยโครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ใช้เงินลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท กำลังผลิตประมาณ 450,000 ตันต่อปี  คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564 พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC)
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ Air Separation Unit หรือ ASU เริ่มมาจากกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. ในการนำพลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของแอลเอ็นจี (LNG) จากของเหลวไปเป็นก๊าซมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันพลังงานความเย็นนี้ถูกปล่อยไปกับน้ำทะเลจำนวนมาก ปตท. จึงได้ศึกษาร่วมกับ บีไอจี (BIG) ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ เป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 28,000 ตันต่อปี และลดการปล่อยน้ำเย็นของ PTTLNG ลงทะเล 2,500 ตันต่อชั่วโมง  สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล จากการศึกษาร่วมกันพบว่า มีความเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค และความคุ้มค่าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์ จึงเกิดการร่วมทุนระหว่าง 2 องค์กรเพื่อจัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น
นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG)บาคาร่า กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ บีไอจี (BIG) ถือหุ้นในสัดส่วน 49% และ ปตท. ร่วมกับบริษัทในเครือ ปตท. ถือหุ้น 51% เป็นการผนวกศักยภาพของทั้ง 2 องค์กร โดย บีไอจี (BIG) มีความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม และการตลาดก๊าซอุตสาหกรรม ในขณะที่ ปตท. มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการด้านพลังงานกว่า 40 ปี ซึ่งหน่วยแยกอากาศนี้จะใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกจากบริษัทแอร์โปรดักส์ (Air Products and Chemicals, Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบีไอจี (BIG) และเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ นอกจากนี้ ยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก หรือ อีเอฟซี (EFC) สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางผลไม้คุณภาพสูงในพื้นที่อีอีซี (EEC) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ การร่วมมือกันระหว่างบีไอจี (BIG) และ ปตท. ในครั้งนี้ จะสามารถนำไนโตรเจนที่ผลิตได้จากโครงการไปต่อยอดนวัตกรรมในการรักษาคุณภาพความสดใหม่ของผลไม้ก่อนที่จะนำไปเก็บในห้องเย็น ทำให้สามารถเก็บรักษาผลไม้ไว้ได้และมีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรและมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้โลก


Share:
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ